Over coaching

 

Wat is persoonlijke coaching?

Persoonlijke coaching is waardevol voor iedereen die de wil en motivatie heeft om (een deel van) zijn of haar huidige leven te veranderen en daarbij professionele een-op-een begeleiding zoekt. Tijdens persoonlijke gesprekken, oefeningen en het werken aan opdrachten krijg je meer inzicht in wie je bent en leer je nieuwe vaardigheden en effectief gedrag. Daarmee kun je in relatief korte tijd de door jou gewenste verandering realiseren.

Coaching is toekomstgericht

Tijdens een coachingstraject richten we ons op jouw groei en ontwikkeling vanaf het heden. We gebruiken recente situaties en wat zich voordoet tijdens de gesprekken om van te leren en gaan vervolgens aan de slag om de door jou gewenste situatie in de (nabije) toekomst te bereiken. Waar wil je zijn over 3 maanden, een jaar, of over 2 jaar? En welke stappen kun je zetten om daar te komen?

Coaching is verantwoordelijkheid nemen

Gecoacht worden is werken. Werken aan en met jezelf. Dat is zeker niet altijd eenvoudig. We hebben vaak te maken met lang ingesleten patronen die ons belemmeren om iets te veranderen. Maar het kan altijd, ook op latere leeftijd. Zolang je de bereidheid hebt om naar jezelf te kijken en actief aan de slag gaat met de handvatten die je tijdens het coachingstraject krijgt aangereikt. Als coach begeleid ik je hierbij, maar ben ik niet sturend. Jij hebt de regie!

Coaching of therapie?

Coaching is niet altijd de meest geschikte vorm van begeleiding. Dat is het geval als er bij jou psychische problemen spelen zoals angst- en paniekstoornissen, depressies en trauma's. Als je twijfelt over of coaching op dit moment voor jou de beste begeleiding biedt, dan mag je daarover altijd even met me overleggen. Ik verwijs je vervolgens door naar een psycholoog of psychotherapeut als ik inschat dat die hulp beter bij je past.